Modelformulier voor herroeping

Met dit modelformulier helpen we jou op eenvoudige wijze gebruik te maken van jouw herroepingsrecht.
Hou er rekening mee dat herroeping niet in alle gevallen mogelijk is en dat jij als klant aansprakelijk blijft voor substantiële waardeverminderingen aan de producten. Gelieve dit formulier dus alleen terug te sturen als je de overeenkomst wil herroepen.

Gericht aan:

CHOCO YOCO BV

Valkenlaan 47
2900 Schoten

BTW BE 0502.422.089
info@chocoyoco.be

 

Contactgegevens consument (hierna “ik” of “wij”):

Naam en voornaam: 

Straat – huisnummer:

Gemeente:

Ik deel hierbij mee dat ik, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst wens te herroepen:

Deze goederen en/of diensten werden besteld op …./…./…., en ontvangen (geleverd of afgehaald) op …./…./…..

Ik verklaar dit formulier op een nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige wijze te hebben ingevuld.

 

Handtekening van consument(en) (*)

 

Datum ../../….

(*) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

Nu te vinden in het koelvak van

Delhaize Colruyt

Maintenant dans le réfrigérateur de

Delhaize Colruyt